สินค้าของเราเป็นสินค้าเฉพาะที่มีความเป็นส่วนตัวสูง ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับข้อมูลของลูกค้าอยู่ในลำดับความสำคัญสูงสุด ดังนี้

การแพ็คและการจ่าหน้าถึงผู้รับ
เราแพ็คสินค้าใส่กล่องที่แข็งแรงและมิดชิด ไม่สามารถมองเห็นสินค้าภายในได้ หน้ากล่องพัสดุจะไม่ระบุชื่อร้านและไม่ระบุชื่อสินค้าภายใน บริษัทขนส่งสินค้า และผู้รับแทน (กรณีลูกค้าไม่ได้รับพัสดุด้วยตัวเอง ) จะไม่ทราบว่าสิ่งของภายในกล่องเป็นสินค้าประเภทใด

การเปิดเผยข้อมูล
เราไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลลูกค้าแก่บุคคลที่ 3 เว้นแต่จะมีคำสั่งศาลขอให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเท่านั้น

เซิฟเวอร์ และเว็บไซต์
เราใช้ VPS Cloud Server ที่มีประสิทธิภาพสูง ติดตั้ง Firewall และ Security อย่างแน่นหนา พร้อมทั้งเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการชำระเงินระหว่างผู้ใช้กับเว็บไซต์ด้วย SSL (https://) ดูแล Server และพัฒนา Web site โดย Admin และ Webmaster ประสบการณ์กว่า 15 ปี

การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลลูกค้าที่บันทึกเข้าระบบถูกเข้ารหัสและเก็บใน Database ที่มีความปลอดภัยสูง โดยทีมงานที่ได้รับอนุญาติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้